Dopravné zrkadlá ATOP sú vyrábané v dvoch typoch:

podl’a použitiia - pre pozemné komunikacie - certifikované VÚD Žilina
  - d’alšie - vrátnice, výjazdy z objektov, areály podnikov
podl’a tvaru - obdl’žnikové a kruhové

Technické informácie:

Základná nosná deska

- ABS alebo Coplast AS - X, 10 mm, UV stabilizovana, na ráme červené reflexné samolepky

Parabolické zrkadlo - transparentný acryl, zrkadlová vrstva zo striebra
Držiak - kov v nerezovom prevedení, štandardne pre 60 mm stl’pik nastavitel’ný v horizontálnom aj vertikálnom ( +- 30°) smere, ATOP 440 má držiak pre rovnú plochu
Záruka - 5 rokov, záručný a pozáručný servis spolu s výmenou jednotlivých súčiastok robí výrobca

OBDĽŽNÍKOVÁ ZRKADLÁ:  

  Zrkadlová plocha Celkový rozmer Vzdálenost** Cena bez DPH Vložit
do košíku
Výmena
zrkadloviny
ATOP 800x1000* 1000 x 800 mm 1100 x 900 mm 60/50 218,- EUR   125,- EUR
ATOP 600x800* 800 x 600 mm 900 x 700 mm 40/30 174,- EUR   95,- EUR
ATOP 400x600 600 x 400 mm 660 x 460 mm 30/10 115,- EUR   52,- EUR

KRUHOVÁ ZRKADLÁ:  


  Zrkadlová plocha Celkový rozmer Vzdialenosť** Cena Vložit
do košíku
Výmena
zrkadloviny
ATOP 900* 900 mm 1000 mm 40/30 170,- EUR   90,- EUR
ATOP 600  600 mm 700 mm 25/15 116,- EUR   48,- EUR
ATOP 440 440 mm 500 mm 10/0 96,- EUR   36,- EUR

Vložit
do košíku
Nerozbitná zrkadlovina
-polycarbonát-
 instaluje se do ATOP 900, ATOP 800x1000 a ATOP 600x800 - príplatok 87,- EUR  
Vyhrievanie proti zamrzání a rosení sa instaluje do ATOP 900, ATOP 800x1000 a ATOP 600x800 - príplatok 160,- EUR  
Držiak na stenu - 29 EUR/ks  

*- zrkadla certifikovaná pre pozemné komunikacie **- súčet vzdialenosti pozorovatel’a od zrkadla a vzdialenosti pozorovaného vozidla od zrkadla

Cena dopravy dopravnou službou :
Počet odesílaných zrcadel 1 ks 2 ks 3 ks 4 ks 5 ks a více
Cena EUR/ks 15,- 12,- 10,- 9,- 7,-

CENY BEZ DPH


Fakturační adresa:

Firma:   IČ:  IČ DPH: 
Jméno:   Příjmení  
Ulice:   Čp.:  
Město:   PSČ:  
E-MAIL:     Telefon:

Doručovací adresa: (vyplňte pouze je-li odlišná od fakturační)

Firma:
Jméno: Příjmení
Ulice: Čp.:
Město: PSČ:
E-MAIL: Telefon: